Škola masáží a osobnostního rozvoje

Párová intimita

Partnerské poradenstí

Zkušenosti jsou obecně velmi obtížně přenositelné a to je jeden z důvodů, proč děti částečně „opakují chyby rodičů“. Ať už slyšíme cokoli, třeba i něco velmi významného, uplatnit tuto znalost v běžném životě, v konkrétním potřebném okamžiku, se nám často nepodaří, protože tato znalost „není naše“, nemáme tuto informaci „pod kůží“, jednoduše nemáme vlastní zkušenost.

V konkrétních životních situacích reagujeme víceméně „podvědomě“, „naučeně“, podle již vytvořených „schémat“, která máme uložená a zažitá.

Rozhodovat se opravdu vědomě je výsadou probuzených.

Teprve vlastní „fyzická“ zkušenost nám umožní „přepsat“ v nás vytvořené schéma, ze kterého vychází naše reakce. Toto schémata jsme získali většinou v dětství, v mládí, některé věci mohou být také karmické.

Slova mnoho nevyřeší, rozhodující jsou činy. To, co v životě skutečně pomáhá, je aktivně vytvořený zvyk, kterému musí předcházet naše vědomé rozhodnutí a vůle jednat.

Funguje to na principu vědomého „programování“ našeho podvědomí, aby „uvěřilo něčemu novému“ a přepsalo naše stávající reakční „schéma“.

Podobá se to pozitivní afirmaci, kterou vytváříme a pomocí které měníme něco uvnitř sebe, protože jen tak můžeme následně měnit věci okolo nás.

Přepsat tato „nedobrovolně“ získaná schémata, podle kterých obvykle nevědomě reagujeme a která nás většinou brzdí, je cílem naší společné práce s klientem.

My sami jsme si tuto práci již mnohokrát zkusili a máme mnoho vlastních zkušeností, které sice nemůžeme klientovi předat, ale můžeme mu ukázat, jak efektivně získat vlastní zkušenost - můžeme mu poradit, jak rychle a účinně pracovat se svými „vnitřními vzorci“.

Používáme k tomu ověřená jednoduchá cvičení, která pracují současně s tělem i s naší psychikou, proto mají reálnou schopnost měnit uložená schémata.

To je důvod, proč tato naše práce umožňuje změnit vaše zažitá jednání podstatně rychleji a účinněji, než pouhá slova.

Vyslechnout klienta a poradit mu má jistě svoji hodnotu, může to pomoci odkrýt příčinu jeho problémů, ale pouhá slova jen těžko mohou přepsat uložená schémata (nevědomou reakci na konkrétní situaci) a bez toho se v životě klienta nic podstatného nezmění.

Naším cílem je umožnit klientovi - vám - aktivně změnit svůj život k lepšímu, k tomu, co a jak sami vědomě chcete. Nejde nám pouze o to, abyste „jen“ pochopili, co děláte špatně a v lepším případě porozuměli příčinám svých problémů a chyb.

Jde nám hlavně o to, abyste prakticky, „na vlastní kůži“, prožili zdroj svých problémů a aktivně přepsali (rewriting) své „chybné“ schéma či vzorce (zážitky), které vás brzdí.

Abyste to dokázali skrze vlastní zkušenost a vědomý prožitek v bezpečném prostředí.

Poptávka

Jste tu poprvé? Chcete se nejdříve na něco zeptat?
Zde je Váš prostor se nezávazně zeptat na to, co vám není jasné.

Poptávka

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných údajů dle našich podmínek o zpracování osobních údajů.

Objednávka

Ano, chci vyzkoušet tuto službu. Vyplňte a Vaše objednávka Vám bude co nejdříve potrvrzena e-mailem. Vámi zadané údaje Vám přepošleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Kontaktní údaje
(libovolná otázka,
na co se chcete zeptat)
Obsah objednávky
Objednávka: Párová intimita
Cena: 3 800 Kč
Záloha: 1 000 Kč

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním zadaných údajů dle našich podmínek o zpracování osobních údajů.