Škola masáží a osobnostního rozvoje

Osobní údaje

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Vážení klienti, abych mohla plnit závazky k Vám ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

Jméno a příjmení: Mgr. Vlasta Peková
IČO: 71634827, není plátce DPH
Sídlo: Uherská 614, 190 17 Praha 9 – Vinoř

dále jen „Správce“

K tomu sděluji

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce. 
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a její cenu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych vás mohla informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
 • Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Kontaktní údaje

Pokud se chcete dozvědět více o správě osobních údajů nebo máte jiné dotazy, můžete mne kontaktovat na telefon +420 775 781 819 nebo na email massagepatriciaprague@gmail.com.

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo zde na webu.

Naposledy aktualizováno ke dni 30.5.2021